Pirmadienis

number-02 number-03 number-04 number-05 number-06 number-07

01:00-02:00     Iš mirties į gyvenimą (K)
07:00-10:00     Nauja diena
11:00-12:00     Pozityvus dienoraštis
16:00-18:00     Pavakario eteris
18:05-19:00     Lyderystės klubas
20:00-21:00     Jaunimo kodas

Žinios – 7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
Kultūros paletė – 8:30, 16:30.
Malonė šiai akimirkai – 7:20, 9:30, 13:30, 17:30.
Dienos eilutė – 8:40, 16:40.
Kasdienė mana – 6:40, 12:40 ir 21:40.
Redaktoriaus žodis – 8:10, 15:10, 22:10.

Leave a Reply

Radijas gyvenimui