Dievo pažadai šiandienai

Dievo pažadai – tai guodžiantys, stiprinantys, drąsinantys žodžiai,
užrašyti Jo šventojoje Biblijoje ir skirti Jį mylintiems, ištikimiems
Dievo vaikams. Žinodami, kad Dievas yra Visagalis, Ištikimas, stiprus
ir gailestingas, ir kad Jis yra meilė, pradėkime prisiminti Jo
pažadus, skirtus mūsų dvasinės ir fizinės būsenos stiprinimui,
kasdieniam padrąsinimui, paskatinimui mąstyti apie Dievo Žodžio
tiesas, dėkoti už Jo dalyvavimą mūsų gyvenimuose ir šlovinti šventą Jo
vardą už visus nuostabius Jo darbus. Rubrikos klausykitės ukrainiečių
ir lietuvių kalbomis sekmadieniais 13:30 val., kartojimo – 18:00 val.
Rubrikos vedėja Elizaveta Evdokimova. El.p. eliza.evdokimova@gmail.com

Radijas gyvenimui