Trečiadienis

number-01 number-02 number-04 number-05 number-06 number-07

03:00-04:00    Iš mirties į gyvenimą (K)
07:00-10:00    Nauja diena
08:20-08:40    Viltis, kuri neapvilia
11:00-12:00    Būk sveikas
14:00-15:00    Lyderystės klubas (K)
16:00-18:00    Pavakario eteris
17:20-17:40   Viltis, kuri neapvilia (K)
18:05-19:00    Mano vardas Meilė
20:00-21:00    Gyvieji šaltiniai
22:00-23:00    Ekomisija (K)
Žinios – 8:00, 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. Kultūra šiandien – 8:40, 16:30. Malonė šiai akimirkai – 7:20 , 9:30, 13:30, 17:40. Dienos eilutė – 8:50, 16:40. Kasdienė mana – 6:40, 12:40 ir 21:40. „Get hope” – 6:00, 9:15, 16:15, 23:00.

Leave a Reply

Radijas gyvenimui